Svend Aage Hansen

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside.

Hjemmesiden vil vise noget af det materiale jeg gennem 10 år har samlet om de familierne Anni og jeg har en tilknytning til.

Hjemmesiden vil i første omgang indeholde slægtshistorie.

Senere kan andre interesse områder tilføjes.

Banneret med foto øverst på siden er nogle udvalgte gårde,

som har været en vigtig del af familiens liv.

Fra venstre er det:

Grøftebjergård i Tved. Luftfoto fra sidste del af 40 erne.

Blåløkkegård i Hesselager. Foto fra 1934

Blåløkkegård,Solbakken og Ulvsmose på Hesselager mark. Luftfoto fra efter1952.

Blåløkkegård i Hesselager. Nyeste luftfoto fra 1980-1985.

Vejrhøjgård ved Årby. Luftfoto fra 1980 -1985.

Under punktet udvalgte gårde vil der komme oplysninger om gårdene

og evt. flere foto.

Hjemmesiden er ”kommet til verden” efter et kursus som DIS-Odense holdt

i efteråret 2013 med foreningens formand Mette Fløjborg som kursusleder.

Jeg har også fået god hjælp til at forstå og styre Joomla systemet af

Virkedals formand Bjarne Rohde.

Uden hjælp af de to var det ikke lykkedes mig,at få det tekniske til at virke.

Tak for hjælpen.